BUCHO's ICU Trial Exam. on Web


This is ICU.


■ クイズ問題 正答率一覧 ■

[全順位] [正答率]

全出題数全正解数総正答率
39099問17995問46.0%

Q1 52.5% 2581 / 4911 丸いテーブル
Q2 40.0% 2088 / 5217 テスト結果
Q3 47.5% 2421 / 5091 飛行機、成田空港
Q4 46.3% 2322 / 5008 6人が競争したところ…
Q5 54.1% 2942 / 5434 どの方向?
Q6 63.9% 3170 / 4956 競馬
Q7 41.5% 2121 / 5108 三鷹、武蔵野
Q8 25.7% 1367 / 5309 Aのやり方。